Raport bieżący 35/2022

 

Zarząd Alumetal S.A. („Emitent”) z siedzibą w Kętach informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o obustronnym podpisaniu, w ramach rozwoju trwającej od kilku miesięcy współpracy, znaczącej ramowej umowy handlowej („Umowa”) przez spółkę zależną od Emitenta – Alumetal Poland sp. z o.o. z Tesla Manufacturing Brandenburg SE z siedzibą w Grünheide w Niemczech (dalej: Klient), której przedmiotem będzie dostawa aluminiowych stopów odlewniczych do Klienta.

Umowa datowana jest na 22 listopada 2022 roku i reguluje zasady współpracy do końca 2023 roku. W przypadku realizacji dostaw na przewidywanym w kontrakcie poziomie, udział sprzedaży do Klienta w strukturze skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Alumetal w 2023 roku może przekroczyć 10%, co oznaczałoby, iż Klient ten znajdzie się w gronie 4 największych odbiorców Emitenta.

Ceny sprzedaży zawarte w kontrakcie kształtują się na bazie formuł opartych o zmienne notowania cen surowców na Londyńskiej Giełdzie Metali, a ilości aluminiowych stopów mają charakter szacunkowy i w rzeczywistości mogą być ostatecznie inne niż określone w Umowie.

Należności Alumetal Poland sp. z o.o. wynikające ze sprzedaży do Klienta są ubezpieczone w towarzystwie ubezpieczeniowym obsługującym w tym zakresie spółki Grupy Alumetal.