Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 29 czerwca 2011 r. do spółki Apator
SA w Toruniu wpłynęła zawarta korespondencyjnie umowa z firmą
Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku na dostawę jedno- i trójfazowych
przedpłatowych liczników energii elektrycznej o łącznej wartości netto
6,7 mln zł netto. Realizacja dostaw przewidziana jest na okres
najbliższych 12 miesięcy.

W okresie ostatnich 12 miesięcy spółki Grupy Apator podpisały dwie umowy
(wliczając powyższą) z Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku na
łączną kwotę 35,4 mln zł. Umową o najwyższej wartości w tym okresie,
była umowa zawarta w dniu 6 lipca 2010 r. przez Apator Rector sp. z o.
o. z siedzibą w Zielonej Górze na kwotę 28,7 mln zł netto. Została ona
opisana w raporcie bieżącym nr 35/2010 z dnia 7 lipca 2010 r.