Zarząd Apator SA informuje, że spółka Newind Grupa Apator sp. z o. o. z
siedzibą we Wrocławiu (spółka zależna od spółki Apator Rector sp. z o.
o.) w dniu 7 grudnia 2011 r. podpisała z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych z siedzibą w Warszawie umowę na łączną kwotę 12.922 tys. zł
netto.

Umowa dotyczy:

– sprzedaży i instalacji akceleratorów przyspieszających ruch sieciowy
do sieci WAN – realizacja w okresie 15 tygodni od daty podpisania umowy;

– świadczenia usług pogwarancyjnych w zakresie posiadanych przez ZUS
akceleratorów i konsoli zarządzającej – na okres 36 miesięcy od 1
stycznia 2012 r.