Zarząd City Interactive S.A.
informuje, iż w dniu 08.09.2011 roku podpisał z firmą DECK13 Interactive
GmbH, z siedzibą we Frankfurcie nad Menem wiążący list intencyjny ,
którego przedmiotem jest wspólna produkcja gry video z gatunku RPG
(role-playing game) w wersji na Xbox®360, Sony Playstation®3 i PC.

Zakończenie produkcji gry planowane jest w roku 2013.

Funkcję Producenta Wykonawczego ze strony Emitenta powierzono Panu
Tomaszowi Gopowi, który był jednym z głównych producentów gry „Wiedźmin®
2 Zabójcy Królów”.

DECK13 Interactive GmbH ma na swoim koncie wiele udanych i ukończonych gier video, w tym grę w gatunku RPG.

Przedmiotowy wiążący list intencyjny został uznany za umowę znaczącą,
gdyż przychody z tytułu sprzedaży gry wyprodukowanej na jego podstawie
mogą osiągnąć wartość przekraczającą poziom 10% przychodów ze sprzedaży
Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów
obrotowych. Wartość kapitałów własnych Emitenta nie jest zdaniem Zarządu
City Interactive S.A. kryterium pozwalającym na właściwą ocenę
znaczenia zawartej umowy.

Postanowienia przedmiotowej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego tupu umów.