Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż w dniu 23 lutego 2012 roku
podpisał z firmą Cyberfront Corporation, z siedzibą w Tokyo, w Japonii,
umowę licencyjną dotyczącą sprzedaży na terytorium Japonii gry „Sniper
Ghost Warrior 2″ w wersji na Sony Playstation®3, Xbox®360 i PC oraz
gry „Combat Wings: The Great Battles of World War II” w wersji na
PlayStation®3, Xbox360® i PC.

Wartość gwarantowanej przez Cyberfront Corporation zaliczki na poczet sprzedaży obu tytułów przekracza

1 milion Euro, z czego ok. 90% zaliczki dotyczy gry „Sniper Ghost
Warrior 2″, a ok. 10% zaliczki gry „Combat Wings: The Great Battles of
World War II”.

Przedmiotowa umowa uznana została za umowę znaczącą, gdyż
przychody Emitenta z tytułu jej realizacji mogą wynieść co najmniej 10%
wartości kapitałów własnych Emitenta. Postanowienia przedmiotowej umowy
nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.