Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż w dniu 28
listopada 2011 roku zawarł z firmą DECK13 Interactive GmbH, z siedzibą
we Frankfurcie nad Menem umowę właściwą dot. wspólnej produkcji gry
video z gatunku RPG (role-playing game) w wersji na Xbox®360, Sony
Playstation®3 i PC.

Zakończenie produkcji gry planowane jest w roku 2013.

Funkcję Producenta Wykonawczego ze strony Emitenta powierzono Panu
Tomaszowi Gopowi, który był jednym z głównych producentów gry „Wiedźmin®
2 Zabójcy Królów”.

DECK13 Interactive GmbH ma na swoim koncie wiele udanych i ukończonych gier video, w tym grę w gatunku RPG.

Postanowienia przedmiotowej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.