Raport bieżący z plikiem 13/2022

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd K2 Holding S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od Pana Piotra Dzięciołowskiego, zawiadomienie z dnia 4 lipca 2022 r. – przesłane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

 

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl