Zarząd COMPLEX informuje o
otrzymaniu w dniu 12 grudnia 2011 roku zawiadomienia od Pana Michała
Nowackiego, Prezesa Zarządu Spółki, o nabyciu w dniach od 17 maja 2011
roku do 8 grudnia 2011 roku łącznie 21.749 akcji COMPLEX S.A. tj.:

17.05.2011 nabył 500 sztuk akcji po średniej cenie 2,31 zł

01.06.2011 nabył 531 sztuk akcji po średniej cenie 2,30 zł

03.06.2011 nabył 500 sztuk akcji po średniej cenie 2,24 zł

06.06.2011 nabył 285 sztuk akcji po średniej cenie 2,28 zł

07.06.2011 nabył 730 sztuk akcji po średniej cenie 2,28 zł

08.06.2011 nabył 675 sztuk akcji po średniej cenie 2,28 zł

29.06.2011 nabył 100 sztuk akcji po średniej cenie 2,07 zł

07.07.2011 nabył 200 sztuk akcji po średniej cenie 2,13 zł

07.09.2011 nabył 500 sztuk akcji po średniej cenie 1,68 zł

09.09.2011 nabył 2.739 sztuk akcji po średniej cenie 1,62 zł

13.09.2011 nabył 250 sztuk akcji po średniej cenie 1,61 zł

04.10.2001 nabył 600 sztuk akcji po średniej cenie 1,56 zł

10.10.2011 nabył 1.134 sztuk akcji po średniej cenie 1,52 zł

24.10.2011 nabył 1.000 sztuk akcji po średniej cenie 1,45 zł

07.12.2011 nabył 10.350 sztuk akcji po średniej cenie 1,49 zł

08.12.2011 nabył 1.655 sztuk akcji po średniej cenie 1,47zł

Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..