Najbliższe wydarzenia

Zawiązanie spółki zależnej.

paź 22, 2021

Raport bieżący 35/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2021 z dnia 21 października br., Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej “Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 22 października 2021 roku zawiązał spółkę zależną pod firmą FABRYKA SLONAWY Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w której Emitent objął 100% udziałów.

Spółka zależna w ramach planowanej struktury holdingowej Grupy Kapitałowej POZBUD będzie docelowo prowadzić działalność w segmencie biznesowym, skupionym wokół produkcji stolarki otworowej.