Raport bieżący z plikiem 15/2022

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”) informuje, że w otrzymał w dniu 6 czerwca 2022 r. od akcjonariusza Spółki, spółki Anabaza RAIF V.C.I.C. Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, zgłoszenie kandydatur:

1. Pani Urszuli Żyznowskiej,

2. Pana Jarosława Karasińskiego,

3. Pana Witolda Kruszewskiego,

4. Pana Piotra Solorza,

5. Pana Macieja Knycha

na członków Rady Nadzorczej Spółki, w związku ze zwołaniem na dzień 9 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego porządek obrad uwzględnia podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na powołanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Informacje o zgłoszonych kandydatach Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl