Raport bieżący z plikiem 44/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Fabrity Holding S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 grudnia 2023 roku otrzymał od IPO30 UNIPESSOAL LDA („Akcjonariusz”) – akcjonariusza Spółki zgłoszenie zmian do projektu:

1) uchwały Nr 4 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia,

2) uchwały nr 5 w sprawie umorzenia akcji,

3) uchwały nr 6 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki,

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 3 stycznia 2024 r.

 

Zgodnie z otrzymanym pismem, proponowana zmiana dotyczy liczby akcji nabywanych w celu umorzenia oraz ceny wynagrodzenia za nabywane akcje wskazanych w ww. uchwałach i polega na zmianie dotychczasowej liczby akcji nabywanych w celu umorzenia z 110.000 na 208.522 oraz ceny 70 zł na cenę w wysokości 37 zł.

 

Otrzymane od Akcjonariusza zgłoszenie wraz ze zmienionym projektem uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl