Najbliższe wydarzenia

Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AB S.A.

grudzień 22, 2020

Raport bieżący 24/2020

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (“Emitent”) informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz – Pan Andrzej Przybyło, zgłosił projekt poprawki do projektu uchwały nr 11/2020 w zakresie dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy proponując następujące brzmienie lit. c i d Uchwały 11/2020:

 

“c) Dzień dywidendy zostaje ustalony na 31 grudnia 2020 roku”

“d) Dzień wypłaty dywidendy zostaje ustalony na 12 stycznia 2021 roku”.