Raport bieżący 2/2024

Zarząd Fabrity Holding S.A. („Spółka”), informuje, że w związku z punktem 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 stycznia 2024 r. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 41/2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku, w trakcie trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wpłynęło od akcjonariusza Spółki – Łęg/Klony Fundacja Rodzinna zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do punktu 6 porządku obrad, tj. uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.

 

Zgłoszony projekt uchwały dotyczył zmiany liczby akcji nabywanych w celu umorzenia oraz ceny wynagrodzenia za nabywane akcje i polega na zmianie dotychczasowej liczby akcji nabywanych w celu umorzenia na 192.500 oraz wynagrodzenia z tytułu nabycia akcji w wysokości 40 zł.