Raport bieżący 12/2022

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2022 r. uzyskał informację, że w dniu 25 kwietnia 2022 r. Agncia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), tj. Brazylijska Agencja Zdrowia, zarejestrowała wpłynięcie wniosku pełnomocnika Spółki, tj. CUSTOMIZE PRODUCAO DE DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA o potwierdzenie zgodności produktu CarnaLife Holo z wymogami prawnymi obowiązującymi w Federacyjnej Republice Brazylii.

Uzyskanie stosownej certyfikacji pozwoli Spółce przejść do kolejnego etapu działalności na rynku brazylijskim, co może mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki

Spółka będzie informować o wyniku postępowania przed Agncia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) w zakresie złożonego wniosku.