Raport Bieżący nr 9/2021

Zarząd MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwana dalej Emitentem), informuje, że zgodnie z uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/07/2021 z dnia 20 lipca 2021 roku, z dniem 1 sierpnia 2021 roku zmienia się adres siedziby Emitenta z dotychczasowego: Aleja Pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego 60, 31-514 Kraków na ul. Armii Krajowej 25 (II p.), 30-150 Kraków.

 

Pozostałe dane kontaktowe Emitenta w tym adres strony internetowej, adres e-mail i numer telefonu, nie ulegają zmianie.