Raport bieżący 22/2023

Zarząd Fabrity Holding S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż zmianie uległ adres strony internetowej Emitenta, który aktualnie jest następujący: inwestorzy.fabrity.com