Raport Bieżący nr 3/2022

 

Zarząd Spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje o zmianie terminów przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2022. Raporty będą publikowane w następujących terminach:

 

– raport okresowy za IV kwartał 2021 r. – 17 marca 2022 roku;

 

– raport roczny za 2021 r. – 29 kwietnia 2022 roku;

 

– raport okresowy za I kwartał 2022 r. – 12 maja 2022 roku;

 

– raport okresowy za II kwartał 2022 r. – 12 sierpnia 2022 roku;

 

– raport okresowy za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 roku.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.