Raport Bieżący nr 5/2022

 

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje o zmianie harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku 2022 w zakresie publikacji (1) raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku oraz (2) raportu rocznego za rok 2021.

 

 

 

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 2/2022 z dnia 1 lutego 2022 roku, zmienionym raportem bieżącym EBI nr 4/2022 z dnia 18 lutego 2022 roku, publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego Emitenta za rok 2021 miała nastąpić w dniu 19 marca 2022 roku i w związku z powyższym, zgodnie z postanowieniem §6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Emitent był zwolniony z obowiązku publikacji i nie planował publikacji raportu okresowego kwartalnego za IV kwartał 2021 roku.

 

 

 

Zarząd Emitenta informuje, że postanowił przesunąć termin publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego Emitenta za rok 2021 i w związku z powyższym opublikować raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2021 roku

 

 

 

Zarząd Emitenta informuje, że nowe (zmienione) terminy publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku oraz raportu rocznego za rok 2021 są następujące:

 

– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2021 roku – 21 marca 2022 roku

 

– skonsolidowany i jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2021 – 31 maja 2022 roku