Raport bieżący 3/2022

 

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), w związku z komunikatem Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 20 stycznia 2022 roku informuje, że począwszy od dnia 24 stycznia 2022 r. akcje Spółki będą notowane pod nazwą skróconą „COMPREMUM” i oznaczeniem „CPR”.