Raport bieżący z plikiem 1/2023

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz

o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o ofercie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym („Allianz OFE”) oraz Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym („Allianz DFE”), że w wyniku połączenia na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w dniu 30 grudnia 2022 roku z Aviva Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym Aviva Santander S.A. zarządzającym Drugim Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym („Drugi Allianz OFE”), łączny udział Allianz OFE, Allianz DFE oraz Drugi Allianz OFE w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się powyżej 10% i wynosi obecnie 13,76% ogólnej liczby głosów.

 

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl