Raport bieżący z plikiem 4/2022

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) informuje o otrzymaniu w dniu 01.04.2022 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie od akcjonariusza Artura Błasika.

 

Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl