Raport bieżący 13/2023

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje o zmianie terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za 2022 r. Raporty te zostaną przekazane w dniu 2 maja 2023 r. Zgodnie z raportem bieżącym nr 5/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r., pierwotny termin przekazania tych raportów ustalony był na dzień 28 kwietnia 2023 r.