Raport bieżący 34/2022

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2022 r. Raport ten zostanie przekazany w dniu 30 września 2022 r. Zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r., skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2022 r. miał być przekazany w dniu 15 września 2022 r.