Raport Bieżący nr 10/2021

Zarząd spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego Emitenta za II kwartał 2021 roku. Zgodnie z harmonogramem opublikowanym raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku deklarowanym dniem publikacji raportu okresowego za II kwartał 2021 roku był dzień 13 sierpnia 2021 roku. Nowy termin publikacji raportu okresowego za II kwartał 2021 roku został wyznaczony na dzień 12 sierpnia 2021 roku.