Raport Bieżący nr 12/2021

Zarząd spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego Emitenta za III kwartał 2021 roku. Zgodnie z harmonogramem opublikowanym raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku deklarowanym dniem publikacji raportu okresowego za III kwartał 2021 roku był dzień 12 listopada 2021 roku. Nowy termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2021 roku został wyznaczony na dzień 02 listopada 2021 roku.