Raport Bieżący nr 4/2022

 

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 2/2022 z dnia 1 lutego 2022 roku, Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego i jednostkowego raportu za 2021 rok, którego publikacja miała pierwotnie nastąpić w dniu 28 lutego 2022 roku.

 

 

 

Nowy termin przekazania do publicznej informacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok został wyznaczony na dzień 19 marca 2022 roku.

 

 

 

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku wskazane w raporcie bieżącym nr 2/2022 nie ulegają zmianie.