Raport bieżący 32/2022

 

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku informuje, iż zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku.

 

Pierwotny termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową podany raportem bieżącym 2/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku przypadał na 29 listopada 2022 roku.

 

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową został określony na 15 listopada 2022 roku.