Raport bieżący 24/2022

 

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku informuje, iż zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku.

 

Pierwotny termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe podany raportem bieżącym nr 2/2022 został określony na 30 września 2022 roku.

 

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe został określony na 16 sierpnia 2022 roku.