Raport bieżący 12/2023

 

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku informuje, iż zmianie uległ termin publikacji kwartalnego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku zawierający kwartalną informację finansową.

 

Pierwotny termin publikacji kwartalnego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku podany raportem bieżącym nr 4/2023 został określony na 30 maja 2023 roku.

 

Nowy termin publikacji kwartalnego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku został określony na 11 maja 2023 roku.