Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje o zmianie
daty przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego rozszerzonego
raportu kwartalnego za III kwartał 2011 roku. Raport okresowy zostanie
przekazany do publicznej wiadomości w dniu 7 listopada 2011 roku.