Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż na żądanie
akcjonariusza zgłoszone na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych
wprowadzono do porządku obrad punkt 16 w sprawie podjęcia uchwały nr
29, 30 i 31. (treść zgłoszonych zmian wprowadzonych do porządku obrad w
załączeniu)

[Zmiany porządku obrad]