W nawiązaniu do raportu z dnia
12 kwietnia 2011 roku, w którym Zarząd City Interactive S.A.
poinformował, iż do dnia 30 kwietnia 2011 roku przekaże informacje nt.
daty premiery wydania gry „Sniper Ghost Warrior” na platformę Sony
PlayStation®3 na terytorium Japonii, Zarząd Emitenta niniejszym
informuje, iż – ze względu na zaistnienie okoliczności i czynników
niezależnych od Emitenta (sytuacja przedsiębiorstw w dotkniętej
katastrofą Japonii) – informacja nt daty wydania gry „Sniper Ghost
Warrior” na platformę Sony PlayStation®3 na terytorium Japonii zostanie
przekazana przez Emitenta, wedle obecnych szacunków, najpóźniej do
dnia 20 maja 2011 roku.