Zarząd GANT Development S.A. z siedzibą w Legnicy
informuje, iż w dniu 17 maja 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Emitenta odwołało Pana Grzegorza Antkowiaka, z dniem podjęcia uchwały, z
pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zarząd GANT Development S.A. z siedzibą w Legnicy
informuje, iż w dniu 17 maja 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Emitenta powołało Pana Adama Siemieniuka, Pana Adama Michalskiego i Pana
Macieja Jasińskiego, z dniem podjęcia uchwały, do pełnienia funkcji
Członków Rady Nadzorczej. ( w załączeniu życiorysy)

[Dowiedz się więcej]