Zarząd GANT Development S.A. z
siedzibą w Legnicy zawiadamia, że w dniu 3 października 2011 r. otrzymał
informację, iż Rada Nadzorcza Emitenta z dniem 1 października 2011 r.
odwołała Pana Piotra Wołczańskiego z funkcji Członka Zarządu Emitenta.
Pomimo odwołania z funkcji Członka Zarządu Emitenta, Pan Piotr
Wołczański będzie w dalszym ciągu zajmował w przedsiębiorstwie Emitenta
stanowisko Dyrektora Pionu Przygotowania Inwestycji.