Raport bieżący z plikiem 54/2021

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402ą i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie, w PREMIER Hotel Kraków, przy ul. Opolskiej 14a, w dniu 21 grudnia 2021 roku o godzinie 10:00. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sporządzone zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl