Raport bieżący z plikiem 25/2022

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”), działając na wniosek spółki ANABAZA RAIF V.C.I.C Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, będącej akcjonariuszem reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 402ą i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4, 5 i 7 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie, w KROWODRZA Centrum Konferencyjno – Hotelowe, przy ulicy J. Wybickiego 3b, w dniu 27 lipca 2022 r. o godzinie 10:00. Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad w/w Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sporządzone zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl