Raport bieżący z plikiem 46/2022

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) działając na żądanie akcjonariusza Spółki, Anabaza RAIF V.C.I.C Limited z siedzibą w Nikozji, złożone w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie artykułu art. 399 § 1 w związku z art. 400 oraz na podstawie art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych, a także § 11 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A., które odbędzie się w Krakowie w Centrum Konferencyjno-Hotelowym KROWODRZA, ul. J. Wybickiego 3b, 31-261 Kraków, w dniu 20 stycznia 2023 roku o godzinie 10:00 („Zgromadzenie”). Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia, sporządzone zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Emitenta w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zgromadzenia.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl