Raport bieżący z plikiem 14/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402ą i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie, w KROWODRZA Centrum Konferencyjno – Hotelowe, przy ulicy J. Wybickiego 3b, w dniu 9 lipca 2024 r. o godzinie 10:00. Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad w/w Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sporządzone zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl