Raport bieżący z plikiem 9/2022

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12 maja 2022 roku. Szczegółowe informacje na temat Walnego Zgromadzenia, w tym planowany porządek obrad, znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl