Raport bieżący z plikiem 22/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Sanok RC SA z siedzibą w Sanoku, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA, projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości stanowią załącznik do raportu.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl