Raport bieżący z plikiem 9/2022

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 11 lipca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu Spółki mieszczącym się przy ul. Wojskowej 6, 60-792 Poznań.

 

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl