Zarząd Apator SA zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA na dzień 23 stycznia 2012 roku.

W załączeniu Zarząd Apator SA przesyła ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z jego porządkiem.

[Dowiedz się więcej]