Zarząd
„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
(„Spółka”) z siedzibą w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 10, wpisanej
do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS
0000373032, kapitał zakładowy wynoszący 3.856.041,00 zł pokryty w
całości, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 9
listopada 2011 r., na godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki
w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 10. W załączeniu przedstawiony jest
pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ, projekty uchwał na NWZ,
informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz formularz do
głosowania przez pełnomocnika na NWZ.

[Dowiedz się więcej]