Apator S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 czerwca 2011 roku na godz. 16.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki.

[Dowiedz się więcej]

[Proponowane zmiany w Statucie spółki]

[Projekty uchwał ZWZ]