Zysk netto PZ
Cormay więcej niż zdublowany,
a rewolucyjna technologia
zwielokrotnia dalszy potencjał

Zysk
netto producenta i dystrybutora odczynników oraz sprzętu
diagnostycznego
wzrósł w pierwszym kwartale 2011 roku o 134
proc., a zysk operacyjny – o 219 proc.

PZ
Cormay wypracował w pierwszym kwartale 2011 roku 3,14 mln zł zysku
netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. To blisko
234 proc. rezultatu z pierwszego kwartału 2010 roku (1,34 mln zł).
Zysk operacyjny wzrósł w analogicznym okresie z 1,26 do 4,02 mln
zł, czyli o 219 proc. Przychody grupy zwiększyły się o 25,4
proc., do ponad 19,4 mln zł. W rezultacie rentowność operacyjna
skoczyła z 8,1 do 20,7 proc., a rentowność netto – z 8,7 do 16,2
proc.


Okres pierwszych trzech miesięcy tego roku udowadnia, że PZ
Cormay, bazując na swojej dotychczasowej działalności, rozwija się
niezwykle dynamicznie. Pierwszy kwartał potwierdza słuszność
obranej przez nas strategii, dzięki której w każdym z ostatnich
dwóch lat, mówiąc ogólnie, podwajaliśmy zysk netto przy wzroście
przychodów o połowę. Chcielibyśmy, aby tak stało się również
w tym roku. To realny scenariusz, który nie byłby dla mnie
zaskoczeniem. Nasz sukces jest o tyle istotny, że potrafimy utrzymać
nieprzerwanie wysoką dynamikę wzrostu w długim okresie

komentuje Tomasz Tuora, prezes PZ Cormay.

PZ
Cormay zamierza na przełomie drugiego i trzeciego kwartału
bieżącego roku przejąć zachodnioeuropejską spółkę z branży.
Jej wyniki byłyby konsolidowane od trzeciego kwartału. Według
przewidywań PZ Cormay, akwizycja mogłaby dodatkowo zwiększyć
tegoroczną dynamikę wyników o jedną czwartą.

PZ
Cormay dynamicznie rozwija swoją dotychczasową działalność, ale
jednocześnie koncentruje się nad projektem analizatora krwi
opartego o rewolucyjną technologię, jaką posiada. Okres
komercjalizacji ma być relatywnie krótki, a pierwsze przychody mogą
być rozpoznane już w przyszłym roku.


Nasza
technologia jest przełomowa, bo obok zmiany dostępności badań,
ich dokładności, czasu wykonania, inwazyjności dla pacjenta,
powtarzalności wyników, chodzi również o koszt. Masowa produkcja
sprawi, że analizatory będą dostępne dla lekarzy do postawienia w
każdym gabinecie, a jednocześnie koszty użytkowania będą
znacznie niższe niż w aktualnie stosowanych urządzeniach.
Spodziewany duży udział rynkowy nasz i naszych ewentualnych
partnerów to miliardy dolarów zysków. Obok takich kwot nie
przechodzi się obojętnie

mówi prezes Tuora.

Spółka
podała w komunikacie bieżącym z 5 maja 2011 roku, że jest w
trakcie ostatniej fazy postępowania przed Europejskim Urzędem
Patentowym w trybie PCT. Zapewni on ochronę dla posiadanej przez PZ
Cormay innowacyjnej, unikalnej technologii w 142 krajach, w tym
wszystkich należących do OECD. W całym 2010 roku skonsolidowane
przychody ze sprzedaży PZ Cormay wyniosły 61,9 mln zł wobec 38,5
mln zł rok wcześniej, a zysk netto przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej wyniósł 6,1 mln zł wobec blisko 3 mln zł w
2009 roku.

[Więcej o analizatorze]

[Więcej o wynikach w raporcie kwartalnym]