Data: 16 listopada 2022

Temat: Omówienie sytuacji Grupy Alumetal po Q3 2022

 

Alumetal z optymizmem patrzy na kolejne kwartały, zapowiada sowitą dywidendę

 

Grupa Alumetal wypracowała w trzecim kwartale rekordowe wyniki, do czego zresztą już przyzwyczaiła inwestorów od dwóch lat, przy czym wcześniej również prezentowała bardzo solidne fundamenty finansowe [więcej o Q3 można znaleźć tutaj].

– Zgodnie z zapowiedziami przekroczyliśmy 3 mld zł sprzedaży w ostatnich czterech kwartałach. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do kolejnych okresów tym bardziej, że widać ożywienie w sektorze automotive. Podkreślę, że naszym priorytetem pozostają marże, ale widzimy też miejsce na wzrost wolumenów w przyszłym roku – powiedziała Agnieszka Drzyżdżyk, Prezes Zarządu Alumetal S.A.

Celem wolumenowym Alumetalu na rok 2022 było 250 tys. ton wyrobów. Po trzech kwartałach zrealizowane było 191,2 tys. ton.

– Widać, że zapotrzebowanie na nasze produkty jest wysokie. Mamy jednak ciągle z tyłu głowy, że grudzień ma swoją specyfikę. Wierzymy, że osiągniemy założony poziom wolumenu sprzedaży, ale możemy być nieco pod nim. Jeśli by się tak stało, to na pewno zrekompensujemy to bardzo dobrymi marżami – powiedziała Prezes Drzyżdżyk.

Przyszłoroczne wyniki będą wspierane również przez nowe inwestycje.

– Zakończyliśmy inwestycję w Nowej Soli i automatyczne sortowanie surowca złomowego rozpoczynamy właśnie w bieżącym miesiącu. W drugim kwartale 2023 ruszą z kolei nowe moce w zakładzie stopów wstępnych w Gorzycach – zapowiedziała CEO Alumetalu.

Spółka zaprezentowała w wynikach trzeciego kwartału bardzo wysokie przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej, co przekłada się na silną pozycję gotówkową.

Po dwóch latach mocnego wzrostu cen rynkowych i w związku z tym mocnego wzrostu zapotrzebowania na kapitał obrotowy sytuacja już się odwróciła i uwalniamy dużo gotówki z kapitału pracującego. Mamy bardzo dobrą sytuację finansową i zdolność wypłacania dywidend – wskazał Przemysław Grzybek, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w Alumetal S.A.

Alumetal wypłacił w lipcu 6,80 zł dywidendy na akcję z zysku roku 2021, a w grudniu wypłaci 3,30 zł zaliczki na dywidendę roku 2022. Spółka zakłada, iż ewentualne przesunięcie potencjalnej transakcji przejęcia Alumetalu przez Norsk Hydro może pozwolić obecnym akcjonariuszom Alumetalu otrzymać również dalszą część dywidendy z zysku roku 2022, którą potencjalnie można byłoby szacować na około 6 zł na akcję (polityka dywidendowa wypłaty minimum 70% znormalizowanego zysku netto).

– Norsk Hydro jest ciągle zainteresowane przejęciem Alumetalu, dlatego jest wydłużona umowa na wyłączność. Obie strony współpracują w procesie uzyskania zgody Komisji Europejskiej. Obie strony są zainteresowane dokończeniem transakcji. Nie wchodzilibyśmy w ten proces, w drugi etap w Komisji Europejskiej, gdybyśmy nie liczyli na pozytywne załatwienie tej sprawy. Intencją obu stron jest, żeby dostać zgodę Komisji Europejskiej, a dopiero później robić wezwanie – powiedział Grzegorz Stulgis, wiodący akcjonariusz Alumetalu i przewodniczący Rady Nadzorczej.

 

Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych poniżej.

 

Linki:

Informacja prasowa

Prezentacja

Raport okresowy