Data: 1 lutego 2022 roku

Temat: Omówienie wstępnych wyników Q4 2021 Grupy Alumetal

 

Alumetal zamierza powtórzyć rekordowe wyniki roczne

 

Grupa Alumetal opublikowała zgodnie z przyjętymi zasadami publikacji wstępnych wyników finansowych, iż osiągnęła (wstępnie) w czwartym kwartale minionego roku 595 mln zł przychodów, 50 mln zł wyniku EBITDA i 32 mln zł znormalizowanego zysku netto. Narastająco w czterech kwartałach minionego roku można zatem mówić o 2,2 mld zł przychodów, 214 mln zł wyniku EBITDA oraz 148 mln zł znormalizowanego zysku netto. To oznacza dla całego roku 2021 więcej niż podwojenie przychodów i wyniku EBITDA oraz wzrost znormalizowanego zysku netto o 128% rdr (w ujęciu raportowanym +175% rdr). Rekordowy był również wolumen sprzedanych stopów – 230,6 tys. ton (+47% rdr).

Za nami bardzo dobry rok, pokazujący to, że Grupa Alumetal jest w zupełnie innym miejscu niż wcześniej. Mamy nowoczesne, efektywne zakłady produkcyjne i zyskujemy udziały rynkowe nawet w tak wymagającym otoczeniu, jakie widzieliśmy w minionych kwartałach. Notujemy też rekordowe zyski, a wewnętrznie postawiliśmy sobie za cel, aby w roku 2022 obronić wyśmienite rezultaty wypracowane w roku 2021 – powiedziała Prezes Grupy Alumetal Agnieszka Drzyżdżyk.

Liczymy się z tym, że marża jednostkowa może być niższa, ale z kolei planujemy skompensować to wyższymi wolumenami. Zakładamy, że w tym roku możemy istotnie przekroczyć cel strategiczny, ustawiony przy 250 tys. ton stopów – dodał Przemysław Grzybek, CFO Grupy Alumetal.

To oznacza potencjał do wypłacenia akcjonariuszom wysokich dywidend. Spółka opublikuje raport roczny 15 marca br., po czym w drugiej połowie marca powinniśmy poznać rekomendację Zarządu co do podziału zysku roku 2021. Dla obecnego kursu akcji prawdopodobna jest dwucyfrowa wartość stopy dywidendy.

Podtrzymujemy politykę dywidendową wypłaty minimum 70% znormalizowanego zysku netto w formie dywidendy – podkreślił Przemysław Grzybek.

Biznesowe powodzenie Alumetalu wspierają czynniki wewnętrzne, w tym skutecznie realizowana strategia rozwoju.

W zeszłym tygodniu otrzymaliśmy podczas uroczystej gali ISBnews nagrodę dla najbardziej wiarygodnej spółki roku 2021. W uzasadnieniu wspomniano o przekraczaniu zamierzeń, konsekwentnej realizacji strategii i prowadzeniu dużych inwestycji. To właśnie sprawia, że jesteśmy nie tylko wiarygodni, ale również zbudowaliśmy i nadal budujemy dużą wartość dla inwestorów – wskazała Agnieszka Drzyżdżyk, CEO Grupy Alumetal.

Moce produkcyjne i efektywność Alumetalu zwiększyły w ostatnich latach takie inwestycje jak budowa zakładu na Węgrzech, rozbudowa zakładu w Gorzycach i modernizacja zakładu w Kętach. Efektywność i możliwości operacyjne Alumetalu zwiększy dodatkowo zautomatyzowanie sortowania surowca złomowego, jakie ruszy w IV kwartale w Nowej Soli.

Grupie Alumetal sprzyjają również czynniki zewnętrzne. Do trzech najważniejszych można zaliczyć: (1) poszukiwanie przez sektor automotive oraz inne branże możliwości większego wykorzystania aluminium wtórnego zamiast pierwotnego (presja na redukcję śladu węglowego), (2) wyłączenie około 20% mocy wytwórczych aluminium pierwotnego w Europie ze względu na wysokie ceny energii – nierównowaga na tym rynku podnosi zainteresowanie aluminium wtórnym, które jest dostępne, (3) oczekiwany wzrost produkcji sektora automotive w roku 2022.

Motoryzacja, budownictwo, AGD, producenci maszyn to tylko przykłady obszarów, gdzie coraz skuteczniej udaje się zastępować odlewy z aluminium pierwotnego odlewami z aluminium wtórnego. W rezultacie spada w naszej sprzedaży udział automotive – obecnie to już poniżej 80%, choć nawet w tym sektorze widzimy aktywność producentów w zakresie rozszerzania współpracy z nami, jak na przykład w zakresie stopów do produkcji felg aluminiowych – powiedziała Agnieszka Drzyżdżyk.

Europa staje się zielonym kontynentem, do czego mamy zamiar jeszcze mocniej się przyczynić poprzez działania obniżające nasz ślad węglowy o 30% do roku 2027. Już jednak w roku 2021 mogliśmy się pochwalić emisją CO2 na poziomie 470 kg na tonę stopów odlewniczych, podczas gdy produkowane w Europie aluminium pierwotne to 6-7 ton CO2 na tonę produktu, a na świecie jest to nawet 11-13 ton CO2 na tonę produktu. Mamy przed sobą olbrzymie szanse, widzimy mocno rosnącą aktywność klientów – dodała Prezes Drzyżdżyk.

 

Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych poniżej.

Prezentacja z konferencji

Raport bieżący nt. wstępnych wyników 2021

Informacja o nagrodzie ISBnews