Data: 27 listopada 2023 roku

Temat: Omówienie sytuacji Grupy Amica po III kw. 2023 r. oraz perspektyw na kolejne okresy

 

Amica celuje w zysk netto całego roku 2023, finalizuje nową strategię długoterminowego rozwoju

 

Pomimo trudnego otoczenia Grupa Amica w III kw. 2023 roku wypracowała zysk netto 2,2 mln zł, zmniejszając stratę w ujęciu narastająco od początku bieżącego roku do -1,9 mln zł przy 96 mln zł wyniku EBITDA i ponad 2,1 mld zł przychodów. Po trzecim kwartale 2022 roku strata netto wynosiła -12,8 mln zł narastająco od początku roku [więcej tutaj].

Naszym celem zdecydowanie jest osiągnięcie pozytywnego wyniku netto dla całego roku 2023. Czwarty kwartał sezonowo jest dobry, a jednocześnie nastąpi też aktywacja ulgi podatkowej związanej z inwestycjami w strefie ekonomicznej. Spadek przychodów jest związany z ogólną dekoniunkturą w branży, z obniżonym popytem w Europie, ale pozytywne na pewno jest to, że potrafiliśmy mimo to zwiększyć osiągane marże procentowe – wskazał Michał Rakowski, CFO Grupy Amica.

Możliwe, że w przyszłym roku Amice pomoże polepszająca się sytuacja popytowa na sprzęt AGD.

Nie można jeszcze zbyt optymistycznie podchodzić do 2024 roku, bo nie mamy ku temu przesłanek makroekonomicznych. Jednak sytuacja związaną z rodząca się konsumpcją, szczególnie w Europie Wschodniej i stabilizacją, której wszyscy oczekują, może spowodować, że w zakresie sprzętu AGD będziemy mieli do czynienia z lepszymi nastrojami. Mówiłem w tym roku, że prawa ekonomii, rynku, które od dziesiątek lat sprawiają, że tak mocne wybicie w dół, które następuje w tym roku, czyli blisko 15%, musi kiedyś się odwrócić. Kiedy to nastąpi, czy to będzie pierwsza, czy druga połowa 2024 roku, pewnie dzisiaj jest za wcześnie, żeby mówić, ale jestem przekonany, że tak będzie – wskazał CFO Grupy Amica.

W okresie styczeń-wrzesień br. CAPEX Amiki wyniósł 56,8 mln zł. Spółka zapowiada, że dla całego roku będzie to około 60 mln zł, podobnie dla przyszłego.

Nie kontynuujemy inwestycji związanych z rozwojem mocy produkcyjnych, bo wyzwaniem tego roku jest popyt. Bardziej skupiamy się na projektach związanych z poprawą efektywności, automatyzacją, rozwojem systemów IT – powiedział Michał Rakowski.

Kierunki inwestycji i podejmowanych działań w kolejnych latach zostaną wyznaczone przez nową strategię.

Prace są bardzo zaawansowane. Myślę, że w ciągu 2-3 tygodni będziemy finalizować ostateczne wersje zapisów dotyczących strategii. Mamy już bardzo jasną wizję następnych dziesięciu lat pod względem finansowym i biznesowym. Mamy wyraźnie zlokalizowane ryzyka i możliwości rozwoju, osiągnięcia lepszych wyników. Myślę, że prezentacja strategii nastąpi orientacyjnie w okolicy końca stycznia – wskazał Wiceprezes Rakowski.

Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych poniżej, w tym w nagraniu wideo konferencji.

 

Linki:

Prezentacja z konferencji

Informacja prasowa

Raport okresowy