Data: 3 czerwca 2024 roku

Tematyka: Omówienie sytuacji Grupy Amica po Q1 2023 oraz perspektyw na kolejne okresy

 

Amica zawalczy o powtórzenie wyniku EBITDA sprzed roku, nowa strategia po wakacjach

 

W ślad za dekoniunkturą na europejskim rynku AGD niesprzyjające uwarunkowania odczuwa także Grupa Amica. Stąd wolumeny sprzedaży sprzętu AGD i generowane wyniki finansowe pozostają dalekie od ambicji Zarządu.

Pomimo wielu wyzwań i wciąż spadkowych tendencji na praktycznie wszystkich rynkach naszym celem pozostaje powtórzenie mniej więcej rezultatów sprzed roku. Jest to realne – wskazał Michał Rakowski, CFO Grupy Amica.

W 2023 roku Grupa Amica zanotowała 2,8 mld zł przychodów i 137 mln zł wyniku EBITDA. W pierwszych trzech miesiącach 2024 roku wykazała 628 mln zł przychodów ze sprzedaży (-12% rdr) i blisko 23 mln zł wyniku EBITDA (-28% rdr).

W pierwszym kwartale br. wskaźnik EBITDA jest niższy od ubiegłorocznego, ale ta różnica nie jest tak istotna w skali całego roku. Pierwszy kwartał każe nam być ostrożnymi w optymizmie, ale nie pozostajemy bierni. Staramy się działać w obszarze kosztowym cały czas. Prowadzimy inicjatywy związane z organizacją produkcji, z pracą nad kapitałem obrotowym, co w konsekwencji wpływa na wyniki finansowe. Ważna dla nas jest również efektywność podatkowa, czyli wykorzystanie SSE. Wszystkie te elementy staramy się wspierać i w ten sposób kompensować spadki sprzedaży –wskazał Wiceprezes Rakowski.

Negatywne tendencje popytowe obserwowane są na wszystkich rynkach poza Polską, gdzie widać impulsy wzrostowe.

W związku z sytuacją rynkową od zeszłego roku Amica nie inwestuje w zwiększanie mocy produkcyjnych w fabryce we Wronkach. Tegoroczne nakłady CAPEX powinny znaleźć się w okolicy dolnej granicy przedziału 50-60 mln zł wobec 64 mln zł w 2023 roku. W pierwszym kwartale br. miały wartość 12 mln zł.

Uczestników spotkania interesowała również prezentacja nowej długoletniej strategii rozwoju, jaka została zapowiedziana na bieżący rok.

Przy okazji ostatnich spotkań wskazywałem, że prezentacja nowej strategii może nastąpić pod koniec półrocza. Aktualnie zdecydowaliśmy wewnętrznie, żeby jednak przesunąć publikację strategii na okres powakacyjny. Myślę, że to będzie przełom września i października. Bez względu na tę publikację dla inwestorów, również bardzo ważna jest komunikacja wewnątrz grupy.  Chcemy przeznaczyć najbliższe trzy miesiące na bardzo gruntowne zaprezentowanie i wyjaśnienie całej załodze wszystkich aspektów strategii –powiedział CFO Michał Rakowski.

Amica jako pierwsza ze spółek notowanych na GPW ogłosiła długoterminową strategię rozwoju w maju 2014 roku (HIT2023). Pod koniec listopada 2019 roku nastąpiła jej aktualizacja.

 

Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych poniżej.

Linki:

Prezentacja z konferencji

Informacja prasowa

Raport okresowy