Data: 7 maja 2024 r.

Tematyka: Omówienie sytuacji ATM Grupy po roku 2023 oraz perspektyw na przyszłość

 

ATM Grupa rozwija biznes podstawowy, korzysta również na zyskach spółek non-core

 

Notowana na GPW od 20 lat ATM Grupa może uchodzić za dywidendową arystokrację na warszawskim parkiecie. Rokrocznie wypłaca bowiem dywidendę – w tym roku rekomendacja Zarządu na Walne Zgromadzenie mówi o 20 gr na akcję (ponad 6% stopy dywidendy w momencie ogłoszenia). Będzie to już dywidenda nr 21 wypłacona podczas obecności na GPW.

– Rok 2023 był bardzo udany dla naszej podstawowej działalności, czyli szerokiej aktywności związanej z produkcją treści audiowizualnych, w tym seriali, filmów czy transmisji wydarzeń sportowych. Z różnych powodów, w tym ze względu na koszty rozwojowe czy cykl inwestycyjno-budowlany, wyniki naszej działalności deweloperskiej czy parków świetlnych Lumina były wyraźnie niższe niż przed rokiem. Zadyszkę złapały także nasze, jak można powiedzieć, korporacyjne startupy. Dlatego porównywalność wyników skonsolidowanych rok do roku jest mocno zaburzona i warto spojrzeć głębiej – wskazał Emil Dłużewski, Członek Zarządu ds. Finansowych ATM Grupa S.A.

Co dalej z aktywami non-core, w tym pakietem blisko 30% w notowanym na GPW gamingowym BoomBicie?

– Spółki deweloperskie, BoomBit i Lumina przynoszą wartość dodaną, zwiększają choćby pulę środków dla akcjonariuszy wypłacanych w formie dywidendy. Nie prowadzimy procesów sprzedażowych tych spółek, z wyjątkiem BoomBita, gdzie jesteśmy w trakcie przeglądu opcji strategicznych. Gdy go ogłaszaliśmy kurs BoomBitubył w okolicy 22 zł, a aktualnie jest w okolicy 11 zł. Mamy komfortową sytuację gotówkową, dlatego czekamy na lepszy moment do ewentualnej sprzedaży tego aktywa – powiedział Emil Dłużewski.

Uczestników spotkania mocno interesowało, na co mogą liczyć w podstawowej działalności ATM Grupy, która odpowiadała w 2023 roku za 93% przychodów.

Jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni do przyspieszenia rozwoju i wykorzystania naszej wiodącej pozycji rynkowej. Ten rok oznacza skok w produkcji premium z trzech tytułów w ubiegłym roku do 5-7 w tym roku. Dlatego na przychodach i zyskach spodziewam się bardzo dużego skoku. Wchodzą nowe platformy, takie jak SkyShowtime, Amazon Prime, Disney, które żyją z kontentu. My produkujemy kontent dla wszystkich, nie tylko dla największych telewizji, ale także dla platform streamingowych, na zamówienie innych podmiotów, na własny rachunek – zauważył Przemysław Kmiotek, Wiceprezes Zarządu ATM Grupa S.A.

Ten rok jest również rokiem powrotu segmentu deweloperskiego do oddawania większej liczby lokali nabywcom, więc spodziewamy się również istotnego wzrostu wyników tego segmentu. Całościowo na poziomie skonsolidowanym planujemy wzrost przychodów i zysku netto – dodał CFO Emil Dłużewski.

Jedno z pytań do Zarządu ATM Grupy dotyczyło również tego, z jakich względów spółka zdecydowała się na większą otwartość w kontaktach z rynkiem kapitałowym i czy może być to oznaką planowania emisji akcji lub sprzedaży pakietu akcji przez istotnego akcjonariusza.

Ani jedno, ani drugie. Spółka generuje dużo gotówki, nie potrzebuje kredytów, wypłaca od dwudziestu lat co roku dywidendę, więc tym bardziej nie widzimy potrzeby pozyskania dodatkowego finansowania. Wiodący akcjonariusz oficjalnie zakomunikował, że nie zamierza sprzedawać akcji. Odpowiedź jest dość prosta: akcjonariusze oraz zarząd mieli duży niedosyt, że taka spółka jak ATM Grupa jest nieznana szerszemu gronu inwestorów giełdowych, tym bardziej że jest na giełdzie już od 20 lat – wskazał CFO Emil Dłużewski.

ATM Grupa widzi sporo miejsca do dalszego wzrostu na rynku produkcji treści audiowizualnych, a zmiany rynkowe i rozwój technologii sprzyja spółce.

Jesteśmy na bieżąco z trendami, rozwijamy się we wszystkich obszarach naszego biznesu podstawowego, czyli produkcji treści audiowizualnych. Jesteśmy też liderem rynkowym, który ma wciąż dużo miejsca na rozwój, na zwiększanie skali produkcji, co już właśnie pokazujemy. Jedynym obszarem, w którym czujemy niedosyt, to produkcja reklam, w której nie zaistnieliśmy do tej pory bezpośrednio, a tylko pośrednio poprzez wypożyczanie naszych aktywów produkcyjnych. Natomiast przybliżanie się producentów treści do finalnych odbiorców oraz nowe technologie, w tym wirtualizacja scenografii czy narzędzia sztucznej inteligencji, wszystko to stwarza dla nas nowe możliwości biznesowe, których wcześniej nie mieliśmy – wskazał Przemysław Kmiotek.

Uczestnicy spotkania dopytywali również o ewentualne pozytywne one-offy, jakie mogą być dodatkowym wpływem gotówkowym, mogącym zwiększyć poziom przyszłych dywidend, w szczególności o możliwe odszkodowanie za nieprzedłużenie koncesji przez KRRiT dla kanału ATM Rozrywka.

Trwa spór sądowy, a nasz kanał był rentowny i przez 10 lat działalności pokazywał stabilność wyników. Dlatego spodziewam się przynajmniej 20 mln zł odszkodowania, jakie możemy uzyskać – skomentował Wiceprezes Kmiotek.

Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych poniżej.

Linki:

Prezentacja z konferencji

Informacja prasowa

Raport okresowy